top of page

 

Sekretesspolicy

 

1. Inledning.

Vi på Gibsons behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis när du beställer tjänster av oss, övernattar på vårt hotell, använder tjänster som vi levererar och i andra sammanhang. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan hittar du också kontaktinformation om du har frågor eller vill ha mer insyn i de uppgifter vi sparar.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

 

2. Behandling av personuppgifter för bokning och vistelse.

I samband med dina bokningar, eller bokningar som du utför åt andra, behandlar Gibsons Hotell de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalen om bokning och köp av tjänster. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din identitet, din kontaktinformation och din betalningsinformation.

Vid vissa tillfällen sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter du kan ha gett oss och som är relevanta för din vistelse hos oss. Detta kan vara information om allergier eller speciella önskemål för din vistelse. 

Vi behandlar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet om bokning med dig och så länge aktuell lagstiftning eller myndigheter ålägger detta.

 

3. Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet.

Gibsons Hotell behandlar data som inkluderar personuppgifter för att felsöka och rätta fel, förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användning och användarbeteende. Vi behandlar även personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiera identitet i samband med din användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar data eller utarbetar statistik i den utsträckning det är möjligt, men vi behandlar även personuppgifter i utvecklings-, felsöknings-, statistik- och säkerhetssyfte.

 

4. Behandling av personuppgifter för övriga syften.

För tävlingar eller andra aktiviteter som du kan delta i behandlar vi personuppgifter som namn och kontaktinformation när detta är nödvändigt, exempelvis för att registrera vilka som deltar och därefter dra en eller flera vinnare. Gibsons Hotell kommer i den utsträckning det är möjligt att informera konkret om detta när du deltar i tävlingar eller andra aktiviteter. Om du kontaktar vår kundservice eller på annat sätt vänder dig till oss med frågor, behandlar vi personuppgifter du ger så långt det är nödvändigt för att besvara och logga din fråga.

 

5. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet.

Vi behandlar information om kontaktpersoner hos våra leverantörer, företagskunder, samarbetspartners, deltagare på våra arrangemang riktade mot näringslivet samt andra aktörer som verkar inom näringslivet. Detta gör vi för att kunna arbeta effektivt, ingå och hantera kontrakt, rekrytera, driva och utveckla vårt företag samt vårt professionella nätverk. Upplysningarna består vanligtvis av namn, kontaktinformation, ställning, företag, kompetens, företagsmässiga intressen och deltagande i våra arrangemang för näringslivet eller tidigare visat intresse för oss och våra anställda.

Gibsons Hotell sparar information av ovan nämnda sort så länge företaget och personerna bedöms vara en av våra företagskontakter. Orsaken till detta är legitima intressen.

 

6. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling.

Gibsons Hotell lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta, alternativt om gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ger order om detta.

För ordningens skull informerar vi om att vår användning av databehandling för att behandla uppgifter på våra vägnar inte räknas som utlämning.

 

7. Inhämtning av personuppgifter från andra.

För att försäkra att vi har korrekt information om dig kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor som telefonkatalog, folkbokföringsregister och liknande. Det kan ibland bli aktuellt att göra en kreditupplysning på våra kunder, vilket innebär inhämtning av kreditinformation från andra källor. Vi hämtar in demografiska uppgifter som ålder, kön och språk från andra källor. Vi inhämtar också information från våra samarbetspartners när detta är lagligt och nödvändigt för leverans av tjänster och kommunikation till dig.

 

8. Dina rättigheter.

Du som person har flera rättigheter enligt personuppgiftsregelverket.

Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Här kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: info@gibsonshotell.se . Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att vara dig.

 

9. Ändring i sekretesspolicy eller i behandling.

Gibsons Hotell jobbar ständigt för att se till att utveckla och optimera våra tjänster inför våra kunder. Detta kan ändra sättet eller omfånget av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi ger genom denna sekretesspolicy kommer därför att justeras och uppdateras med ojämna mellanrum. Vi kommer dessutom att ändra sekretesspolicyn när nya regler eller myndighetspraxis gör detta nödvändigt.

10. Cookies.

Vår hemsida använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga cookies” eller “sessions cookies”.

 

En ständig cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessions cookie, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från cookies. 

Nedan anges namnen på de cookies vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

XSRF-TOKEN.

Används av säkerhetsskäl.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - Session.

hs

Används av säkerhetsskäl.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - Session.

svSession

Används i samband med användarinloggning.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 12 månader.

SSR-caching

Används i samband med användarinloggning.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 1 minut.

_wixCIDX

Används för systemövervakning/felsökning.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 3 månader.

_wix_browser_sess

Används för systemövervakning/felsökning.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - Session.

consent-policy

Används för parametrar för cookiebanner.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 12 månader.

smSession

Används för att identifiera inloggade webbplatsmedlemmar.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - Session.

TS*

Används av säkerhetsskäl och antibedrägeriskäl.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - Session.

bSession

Används för mätning av systemeffektivitet.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 30 minuter.

fedops.logger.X

Används för stabilitets-/effektivitetsmätning.

Typ - Nödvändig.

Varaktighet - 12 månader.

wixLanguage

Används på flerspråkiga webbplatser för att spara användarens språkinställningar.

Typ - Funktionell.

Varaktighet - 12 månader.

bottom of page