top of page

 

Bokningsvillkor

 

1. Allmänt.

Du och Gibsons Hotell kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. 

 

2. Bokning och bekräftelse.

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Du kan få det muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Vid bokningen måste du uppge namn, telefonnummer, adress, e-postadress. Det är viktigt att du tillhandahåller din e-postadress så att du kan få din bokningsbekräftelse och så att du kan checka ut online. För att boka ett rum på ett Gibsons Hotell måste du vara minst 18 år. Om du bokar rummet för en minderårig är du ansvarig oavsett om du bor i rummet med den minderårige eller inte. Minderåriga under 18 år inte tillåtna att övernatta utan målsmans sällskap. Ett intyg som ger tillstånd räcker inte. Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

 

3. Avbokning och utebliven ankomst.

Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället ska avbokning ske senast kl 12.00 (lokal tid för hotellet) dagen innan ankomst. Om du uteblir utan avbokning eller avbokar senare än kl 12.00 lokal tid dagen innan ankomst kommer du att debiteras för en natts boende. Om hotellet har ådragit sig särskilda kostnader med anledning av din bokning blir du skyldig att ersätta dessa.

 

4. In och utcheckning samt bemanning av hotellet.

Gibsons Hotell är ett nyckelfritt hotell. Du checkar in via kod som du får i samband med din tillträdestid. Koden är aktiv endast under din bokade vistelse. In och utcheckning sker således automatikst. Hotellet är obemannat efter frukost. För frågor, felanmälan mm kontakta oss på tel: 031-220507 alt mail info@gibsonshotell.se. Vid akuta händelser efter kl 16.00 ring 031-532244.

5. Tidig avresa och vistelse på obestämd tid.

Om du har bokat ett rum för en viss tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar. Kontakta hotellet för att meddela din avresa. Om du bor på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse en natt i taget måste du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före avresan. Annars måste du betala en extra natt. Om hotellet inte har några rum tillgängliga ska hotellet informera dig om detta senast kl. 18.00 dagen innan du måste lämna hotellet.

 

6. Hotellets skyldigheter och dina önskemål.

Om hotellet inte kan erbjuda dig ett rum så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum på hotellet eller på ett hotell med likvärdig standard. Informera hotellpersonalen om alla önskemål du har när du gör din bokning så att hotellet kan förberedas för din vistelse. Hotellet är helt rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden för följdkostnader. Om du vill ta med dig ditt husdjur ber vi dig informera om detta vid bokning.

 

7. Ansvar vid skada.

Vid skadegörelse eller rökning i rummet och övriga utrymmen efterdebiteras kunden kostnaden för skadan. Detta gäller även för husdjur i rum där eventuell skada uppstår som orsakats av djuret debiteras kunden följdkostnader.

 

8. Betalning.

Full betalning sker i samband med bokning. Vid avbokning innan kl 12.00 (lokal tid för hotellet) dagen innan återbetalas det fulla beloppet.

 

9. Förvaring av värdesaker och bagage.

Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in-/utcheckning, frukost eller när du väntar på taxi. Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara föremål som är av högt värde eller föremål som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för föremål som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet.

 

10. Din egen säkerhet.

Bekanta dig alltid med nödutgångar, larmknappar och brandsläckare. 

bottom of page